Zakavkazsko

Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán
Suverénní státy, ale závislé na Rusku
Střed až 50 kultur – migrační trasy, vyhnáni z domoviny
Ohnisko napětí – touha po svobodě a sebeurčení, špatná hospodářská situace, náboženství
Národnostní a náboženské rozpory a boje
Vlhké a suché subtropy, horská step, pastviny
Tranzitní oblast, rezervy v turistice
Centralizovanost, konflikt s muslimským světem
Náhorní Karabach – obývaný Armény, ale donedávna ovládaný Ázerbájdžánem
Bývalá sovětská národnostní politika – problémy řešeny násilím
Těžba – zemní plyn, ropa, rudy
Průmysl – strojírenství, elektronika, potravinářství
Zemědělství – čaj, bavlník, ovoce, víno, vlna, kůže

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník