Úvod do geografie

Zeměpis = geografie

Význam

Potřebnost znalostí vychází z potřeb člověka

Dříve

Jen pro skupinu nejvzdělanějších
Jediná věda o Zemi
273 - 192 př.n.l. Eratosthenés napsal dílo Geografika - základy geografie
Zkoumání a popisování krajin

Dnes

Poznávací a všeobecně vzdělávací (školství) význam
Tvorba prognóz, hypotéz a axiomů
Na základě poznatků změna myšlení
Doprava, infrastruktura, územní plánování, ochrana ŽP

Rysy současnosti

Každý den obrovské množství informací
Popis vystřídán nomotetickou metodou
Výzkum geosystému
Tvorba prognóz, hypotéz a axiomů
Využití družic, radarů, počítačů, ...
Spolupráce s dalšími profesemi
Zkoumání částí Země, ale i celku
Řeší konkrétní problémy společnosti

Axiomy

Neměnné pravdy v určité době za určitých vědomostí
Vzájemný vztah všech geosfér
Vychází z naší planety - planetární
Tvar
Velikost
Pohyb
Vychází z pohybu
Hmoty
Informací
Energie

Definice

Geografie je věda syntetická, která zkoumá vazby mezi přírodní a socioekonomickou (sociální) sférou v prostoru i čase, je vědou prognostickou

Dělení

Obecná geografie - Vztahy mezi přírodní a lidskou složkou
Fyzická geografie - Přírodní složka a vazby
Sociální geografie - Společnost a vztahy
Speciální geografie
Regionální
Nauka o krajině a ŽP
Aplikovaná - řeší problémy
Konstruktivní - prognózy vývoje společnosti
Sociální geografie - Společnost a vztahy

Postavení

Spojení technických věd, sociálních věd a přírodních věd

Vztahy lidí a přírody

Determinace - příroda určovala podmínky
Konkurence - příroda vs. člověk
Soužití - trvale udržitelný rozvoj

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník