Sociální a hospodářská sféra

Člověk a jeho působení
Geografický determinismus – úplná závislost člověka na přírodě
Od 19. století se člověk úspěšně brání přírodě (obydlí, lékařství, zásoby, regulace vody)
Složky – obyvatelstvo, osídlení, zemědělství, průmysl
Disciplíny – zkoumají prvky (škola), jevy (úroveň vzdělání) a vazby v určitém prostoru a čase
Potenciál – to co příroda poskytne pro rozvinutí člověka
Přírodní potenciál – suroviny, minerály, podnebí
Lidský potenciál – počet obyvatel, vzdělanost, infrastruktura, obydlí, obchody
Jádro – sídelní, průmyslové, obchodní, dopravní uzly nebo centrální místa
Periferie – malá aktivita, závislost na jádru

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník