Slovensko

Slovenská republika
Až do 1. 1. 1993 součást Československa
Obyvatelstvo – 80% Slováci, 10% Maďaři, 5% Romové
Před první světovou válkou vysoké vystěhovalectví, především do Severní Ameriky
Početná maďarská menšina – národnostní napětí
Základem průmysl, restrukturalizace z těžkého průmyslu na jiná odvětví
Vysoká nezaměstnanost, dojíždění za prací
Zemědělská půda – 50%, třetina orná půda
Úrodné oblasti nížin na jihu – obilí, prasata, skot
V horských oblastech návrat k pěstování brambor a chovu dobytka
Málo energetických surovin, těžba magnezitu, vápence, železné rudy, zinku, mědi
Doprava koncentrovaná do hlavních tahů
Ropovod a plynovody z Ukrajiny
Bratislava – hlavní město, blízko hranic, rafinerie ropy, chemický průmysl, strojírenská a potravinářská výroba, rozsáhlá sídliště, malé historické jádro, centrum kulturního života
Košice – železárny, strojírenský průmysl, zpracování magnezitu
Prešov – strojírenský, elektrochemický a oděvní průmysl
Bánská Bystrica, Žilina – výhodná dopravní poloha na Váhu
Nitra – množství historických památek
Trenčín, Trnava – průmyslová města

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník