Severní Evropa

Norsko, Švédsko, Finsko, Island
Subarktické podnebí, teplý Golfský proud
Silně zalesněná, veliké množství zvěře
Skandinávské pohoří – jedno z nejstarších, ledovcový původ
Fjordové pobřeží – vyhloubeno ledovci
Permafrost – dlouhodobě zmrzlá půda

Norsko

Rybí produkty, elektroocel, hliník
Vývoz ropy a zemního plynu – ekonomický rozvoj
Protáhlé území, hory, členité pobřeží – znesnadnění stavby komunikací
Pouze 3% orné půdy či pastvin
Přístavy – možnost obživy, koncentrace průmyslu a obyvatelstva
Města – centra průmyslu, obchodu a služeb
Narvik – přístav, vyvážení švédské železné rudy
Trondheim – levná energie, výroba hliníku a barevných kovů
99,7% energie z vodních elektráren
Oslo – hlavní město, v aglomeraci více jak polovina Norů
Námořní, rybářské i nákladní loďstvo

Švédsko

Rozmanitější průmyslová výroba, více obyvatel i zemědělské půdy než Norsko
Automobilový průmysl – Volvo, Saab
Přírodní bohatství, vysoká produktivita práce – vysoká životní úroveň
Ocelárny – téměř 80% rudy se vyváží do Evropy
Vodní (44%) a atomové (51%) elektrárny
Zemědělská půda pokrývá pouze 10% povrchu, nížina na jihu země
Pěstování pšenice a chov skotu na mléko
Stockholm – hlavní a zároveň největší město
Göteborg – největší nezamrzající přístav
Aglomerace Malmö a Kodaně – nejvýznamnější jádro osídlení a hospodářství

Finsko

Po mnoho staletí ovládáno Švédskem, později Ruskem, až od 1917 jako nezávislý stát
Řídké osídlení, rozsáhlé lesy, jezera a bažiny
Vývoz dřeva a výrobků ze dřeva a papíru
Dostatek zrnin, nevelký vývoz mléčných výrobků a masa
Helsinki, Tampere Turku – střediska průmyslu, služeb a kulturního života
Exportér nejrůznějšího průmyslového zboží a technologií

Island

Ledovce, sopky, gejzíry, horské prameny
Necelých 300 000 obyvatel
Tisíciletá parlamentní tradice, vysoká životní úroveň, šance na dožití se vysokého věku
Tři čtvrtiny vývozu ryby a jiné mořské produkty
Ochrana mořských lovišť a zároveň závislost země na moři
Zachovalé přírodní prostředí, nejčistší v Evropě

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník