Regionální zeměpis

Zkoumá území o různých velikostech
Školní regionální zeměpis – vliv na člověka již od útlého věku
Snaha osvojit si základní prostorové představy
Zvládnutí samostatné práce s prostorově lokalizovatelnými informacemi
Pochopení základních vztahů mezi společností a přírodou
Syntetizující přístup k informacím o krajině a jejích složkách

Jádrové a periferní oblasti

Lokální – blízké okolí
Regionální – celá oblast
Globální – celosvětové
Aglomerace – velké soustředění lidí
Periferie – méně osídlená, na okraji jader, nejzachovalejší příroda
Centrum – více lidí (vzdělaných), hospodářská činnost, kultura, služby, vzdělání a výzkum, administrativa

Hlavní světové civilizační oblasti

Do 19.století Evropa nejvyspělejší, rozšířila vliv do všech koutů světa
Čínská civilizace – nejstarší nepřerušená, indická, egyptská, mezopotamská, řecká kultura
Zásadní vliv objevení a kolonizace Ameriky
Společnost zaostala, stavba drahých náboženských staveb, vyvražďování staveb

Ekologická stopa

Celková plocha ekologicky produktivní země a plochy, užívané výhradně k zajištění zdrojů a asimilaci odpadů, produkovaných danou populací, při používání běžných technologií
Globální hektar – měřítko, které převádí různé kategorie ploch na společného jmenovatele

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník