Povrchové vody

Všechny vody tekoucí po zemském povrchu

Řeky

Odtok díky gravitační síle
Soustředěný odtok (ronová rýha, korytem) a nesoustředěný odtok (odtok ronem, bez koryta)
Prameny - zlomové, suťové, artézské, ledovcové, jezerní
Tok - horní (hloubková eroze), střední (boční eroze) a dolní (usazování)
Přítoky - levé a pravé, po směru proudu
Ústí - přímé, nálevkovité, deltovité, limanové
Meandrování - převládá boční eroze, způsobeno různou odolností horniny
Hydrologická síť - veškeré vodstvo na určitém území
Říční síť - tekoucí voda na určitém území, stromovitá, pérovitá, souměrná
Povodí - území, ze kterého hlavní tok s přítoky odvádí veškerou vodu
Rozvodí - přirozená hranice mezi povodími
Rozvodnice - pomyslná čára, odděluje povodí
Úmoří - území tvořené povodími toků, které odvádějí vodu do moře
Hodnocení vodního toku - délka toku, splavnost
Průtok - kolik proteče vody za čas profilem koryta
Specifický odtok - litr/km2/rok
Spád řeky - měří se v promile
Režim odtoku - kdy má řeka nejvíce a nejméně vody
Vodní stav - měří se vodoměrnou tyčí výška hladiny
Nejdelší řeky - Amazonka (7062), Nil (6695), Chiang Jang, Mississippi
Největší průtok - Amazonka (160000), Kongo (42000), Madeira (40000), Chiang Jang (31000)
Vodopády - Angelův (1035m), Togela (935), Josemit (800), Viktoriiny (100), Niagárské (51)

Jezera

Vznikají v depresích (sníženinách)
Přírodní - tektonická, sopečná, hrazená, karová, morénová, krasová, pobřežní, smíšená
Význam - pitná voda, závlaha, doprava, rybolov, rezervace, rekreace, průmysl, výzkum, mikroklima
Největší jezera - Kaspické (371000), Hořejší (82000), Ukerewe (69000), Hurónské (60000)
Největší hloubka - Bajkalské (1637m), Tanganika (1140), Kaspické (1025), Hořejší (393)
Umělá - Akosambo, Turcuí, Kujbiševská, Bratská, Násirova, Kariba
Význam - proti záplavám, zadržují vodu, elektrárny, závlaha, rybolov, doprava, rekreace, mikroklima
Problémy - zanášejí se, znečištění, eroze, zábor půdy, stabilita země

Mokřady

Bažiny, vznik podmáčením na nepropustných vrstvách při velkém množství srážek
Zadržování vody, regulace odtoku, biologicko-vědecká hodnota, zahradnictví, lázeňství, palivo, hnojivo
Rašeliniště - vyšší polohy, minerální látky
Slatiniště - nižší polohy, zarůstání slepých ramen, blata (sezónní)

Sníh

Jenom malá část cirkulace vody
Nahromaděné a spojené sněhové vločky
Prašan - nejmenší obsah vody, firn - největší obsah vody
Sněhová čára - pomyslná čára, nad touto čárou netaje sníh
Led - zamrzlá voda, koncentrace vodních par v ledové krystalky

Ledovce

Pevninské ledovce - Antarktida, Grónsko, Kanadské arktické souostroví
Horské ledovce - Chilské Andy, Kilimandžáro, Alpy

Oceány

Tichý oceán - Beringův průliv, Asie, Sumatra, Jáva, Austrálie, Antarktida, Jižní Amerika (mys Hoorn), Severní Amerika
Atlantský oceán - Grónsko, Davisův průliv, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Afrika (Střelkový mys), Evropa, Island
Indický oceán - Asie, Sumatra, Jáva, Austrálie, Tasmánie, Antarktida, Afrika (Střelkový mys)
Severní ledový oceán - Beringův průliv, Asie, Evropa, Island, Dánský průliv, Grónsko, Davisův průliv

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník