Polsko

Trojí polské dělení, samostatný polský stát obnoven až v roce 1918
1939 obsazení nacistickým Německem a SSSR
1944 Varšavské povstání
Po válce posun směrem na západ
Ve válce zahynulo 6 milionů obyvatel Polska, z nich mnoho židů
Téměř 10 milionů Němců se z Polska vystěhovalo nebo bylo odsunuto
Poté přesídlení 4,5 milionu Poláků z východních částí a vnitrozemí směrem na západ
Velké vnitřní rozdíly v populačním vývoji i v územním rozložení obyvatelstva
Široký odpor proti totalitnímu režimu, silně katolická země
Silná vrstva soukromých malorolníků, silné mezinárodní kontakty inteligence
Nárůst zahraničních investic – rozvoj drobného podnikání
Obchod s vyspělými zeměmi, export potravin a textilu do nástupnických států SSSR
Přírodní bohatství – černé a hnědé uhlí, měděné rudy, síra, kamenné soli, železné rudy
Přílišná orientace na těžbu surovin, jejich zpracování a vývoz
Nejvýznamnější hospodářská centra na dopravních křižovatkách
Zemědělství – pěstování brambor a žita, vajíčka, kuřata, až 25% ekonomicky aktivních
Jižní zóna – přírodní bohatství, 40% průmyslové produkce, hlubinné doly, hutnictví, těžké strojírenství, chemie, lehký průmysl
Průmyslová Vratislav a starobylý Krakov
Jádrem souměstí Katovic a dalších jedenácti měst
Černé Slezsko – problémová kvalita životního prostředí
Zelené Slezsko – lesy na jižních hranicích
Bílé Slezsko – severněji, vápenec a jeho těžba
Střední zóna – zemědělsky využívané nížiny, důležité dopravní uzly
Varšava – hlavní město, strojírenský průmysl
Poznaň – silně průmyslová
Severní zóna – malovýrobní zemědělství a rekreace, velké přístavní průmyslové aglomerace
Starobylý hanzovní Gdaňsk, lázně Sopot, moderní Gdynia, Štětín

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník