Pohyby Země

Země je v neustálém pohybu

Rotace kolem vlastní osy

Od západu k východu
Rychlost není stejná - zpomaluje se
Důkaz - vychylování padajících předmětů na východ
Rychlost obvodová (rovník - 1422 km/h) a úhlová (všude stejná - 15°/hod.)

Doba rotace

Hvězdný den - 23 hod. 56 min. 3 sec.
Pravý sluneční den - každý jinak dlouhý
Střední sluneční den - 24 hodin (uměle vytvořený oběh Země kolem Slunce)

Oběh kolem Slunce

Odsluní - "afélium" (3.,4. 7.) - rychlost 29,3 km/s, 152,1 mil. km od Slunce
Přísluní - "perihélium" (3.,4. 1.) - rychlost 30,3 km/s, 147 mil. km od Slunce
Letní slunovrat (21.,22.6.) - Slunce nad obratníkem raka
Zimní slunovrat (21.,22.12) - Slunce nad obratníkem kozoroha
Jarní a podzimní rovnodennost (21.3. a 23.9.)
Jaro - 93 dní, léto - 93,5 dní, podzim - 90 dní, zima - 89 dní
Úhel paprsků se spočítá: 90° - místní rovnoběžka +/- 23,5°
Barycentrum - těžiště Země a měsíce (asi 1700km od povrchu Země)
Oběh v ekliptické dráze (orbita)
Hvězdný rok - 365,25 dne
Pozemský rok - 365 dní a jednou za 4 roky 366 dní
Rovník - nejdelší rovnoběžka
Světový rovník - prodloužený rovník pryč do vesmíru
Zemská osa - myšlená čára, procházející polem, kolem ní Země rotuje, má sklon k rovině ekliptiky 66,5°
Nebeská sféra - kulová plocha, do které se pozorovateli na Zemi promítají nebeská tělesa
Obzor - část zemského povrchu viditelná ze svého stanoviště
Obzorník - myšlená kružnice ohraničující obzor
Zenit - místo střetu nebeské sféry a polopřímky vedené ze středu Země přes naše stanoviště
Nadir - místo střetu nebeské sféry a polopřímky vedené z našeho stanoviště přes střed Země

Čas

Místní - 12 hodin je, když je Slunce kolmo nad hlavou
Pásmový - v daném pásmu stejný čas
Smluvený - letní a zimní (v létě o hodinu kupředu)
Dekretní - stále o hodinu napřed (Rusko)
Přístavní - doba největšího přílivu
Časová pásma - 24 pásem po 15°
180° poledník - datová mez

Slapové jevy

Periodické deformace tvaru zemského tělesa
Vyvolány gravitačním působením měsíce a Slunce a odstředivou silou, vznikající rotací kolem barycentra
Mořské slapy - příliv a odliv, intenzita závislá na fázi měsíce (skočný a hluchý příliv)

Kalendáře

Souhrn pravidel, podle kterých dělíme čas na úseky odpovídající opakujícím se astrologickým jevům
Tropický rok, synodický měsíc, střední sluneční den
Egyptský kalendář - počátek roku letní slunovrat, 365 dní
Juliánský kalendář - od založení Říma, pak od narození Krista, od 1.ledna 365 dní, 1 za 4 roky 366 dní
Juliánsko - gregoriánský kalendář 10 dní v říjnu ubrali, aby srovnali datum, jen některé roky přestupné
Židovský - od zrození světa (3761 př.n.l.)
Muslimský - od 16.7.622 n.l.

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník