Pedosféra

Půdní obal Země
Pedologie, pedogeografie
Půda z matečné horniny chemickým a mechanickým narušením
Význam - výživa, ŽP, výrobní prostředek, součást obchodu, sociální význam
Složení - pevná část (organická a anorganická), tekutá část, plynná část
Zrnitost - kolik a jak velkých zrn půda obsahuje
Půdní reakce - probíhají neustále, vápnění, odvodňování
Činitelé - podloží, voda, biota, člověk, teplota, expozice svahu, reliéf
Dělení půd - druhy půd (jílovité, hlinité, písčité,...), typy půd (černozemě, hnědozemě,...)
Rozšíření půd - zonální (pravidelné), azonální (nepravidelné)
Klimatogenní typy půd – podzoly, šedohnědé lesní půdy, subtropické žlutozemě a červenozemě, tropické rudozemě, laterity, prérijní půdy, černozemě, hnědozemě a kaštanové stepní půdy, šedozemě a pouštní půdy, nivní půdy, tundrové půdy, horské půdy

Nejrozšířenější typy půd v České republice

Hnědé půdy – střední polohy, lesní porosty, nejrozšířenější
Černozemě – v nížinách., nejúrodnější, černice
Hnědozemě – okraje černozemí, středně úrodné, hojně rozšířené
Podzolové půdy – srážky, vylouhování, podzolizace, slabě úrodné
Glejové půdy – vyšší polohy, zamokřené, těžké

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník