Obyvatelstvo

Na Zemi 6 – 6,5 mld. obyvatel
Počet obyvatel prudce vzrůstá – základní globální problém
Složitost společnosti v rozdílnosti
Přirozený přírůstek – natalita a mortalita
Mechanická migrace – imigrace a emigrace
Přirozený přírůstek a migrace dají dohromady celkový přírůstek
Hrubá míra – přírůstek k celkovému počtu obyvatel v promile (přírůstek na 1000 obyvatel)
Úhrná plodnost – kolik dětí se narodí v průměru na ženu do 40 let
Kojenecká úmrtnost – kolik dětí zemře do prvního roku života
Naděje na dožití – muži 72,5 let, ženy 78 let (v ČR)
Průměrný věk – výpočet aritmetickým průměrem, asi 37 let (v ČR)
Rozložení obyvatelstva nerovnoměrné – přírodní a sociální podmínky
Ekuména – trvale obydlená oblast, anekuména – neobydlená oblast

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník