Moře a oceány

71,2% povrchu Země
Vznik života, klimatický činitel
Složení - chloridy (88,8%), sírany (10,8%), uhličitany (0,3%)
Salinita - slanost (v promile), vlivem teplot, přítoků, srážek, vymrzání a mořských proudů
Barva - určena odrazem od oblak, biologickými činiteli, rozpuštěnými látkami, hloubkou
Teplota - závisí na slunečním záření, sopečné činnosti, srážkách, biologických procesech a mořských proudech
Pohyb - dmutí, vlnění, příboj, mořské proudy
Význam - rybolov, doprava, makroklima, suroviny, život, rekreace, zásobárna vody

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník