Meteorologické prvky

Změny počasí

Teplota

Izotermy
Fahrenheit - 0°C = 32°F, 100°C = 212°F
Denní a měsíční teplota
Vegetační den - průměrná denní teplota 10°C a více (bez mrazu)
Tropický den - maximální teplota 25°C a více
U nás se měří od roku 1775 v Klementýnu
HMÚ - hydrometeorologický ústav
WMO - světová meteorologická organizace

Srážky

Izobary - přepočteny na hladinu moře
Srážkoměry, ombrografy
Měří se: množství, skupenství, rozložení v průběhu roku, maxima a minima

Tlak

Izobary - přepočten na hladinu moře (760mm/Hg, = 760 torů = 13,25mb = 101325Pa)
Barografy, aneroidy
Synoptické mapy - tlakové výše, níže, větrné prodění

Sluneční svit

Heliografy
Intenzita, délka, oblačnost

Vítr

Anemometry
Směr a síla (Beaufortova stupnice)

Větrné proudění sezóní a místní

Monzunové - rozdílem tlaku zahřívání pevniny a oceánu
Pobřežní vánky - rozdíl teplot ve dne a v noci
Fén - teplý vítr, stoupá (vlhkodiabeticky) a klesá (suchodiabeticky)
Padavé větry (Cyklony) - vzduch do tlakové níže proti směru hodinových ručiček
Anticyklony - vzduch z výše po směru hodinových ručiček
Fronty - rozhraní mezi vzduchovými hmotami, odlišují se teplotou, tlakem a vlhkostí

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník