Jižní Afrika

Rozvojové země jižní Afriky – Botswana, Lesotho, Namibie, Svazijsko
Těžba diamantů, chromových a měděných rud, produkce sisalu
Exportní plodiny – káva, čaj, tabák, bavlna, citrusy, koření

Jihoafrická republika

JAR, Jižní Afrika
Největší světový vývozce zlata, uran, diamanty, chrom, antimon, platina, uhlí
Zpracovatelský průmysl – těžba diamantů a zlata
Protiklady v zemědělství, pšenice, kukuřice, rýže, olejniny, proso, cukrová třtina, ovoce, víno
Pastevecký chov skotu a ovcí na vlnu, výlov mořských ryb
Moderní dopravní síť
Hospodářství ovlivnila dlouhodobá mezinárodní izolace proti rasové politice (apartheidu)
Životní úroveň rozdílná mezi bělochy a jinými rasami
Původní obyvatelé černí Zuluové a další kmeny Bantu
Rasová segregace přerostla po druhé světové válce v politický apartheid (oddělování)
Bývalý prezident Mandela přešel bojem za rovnoprávnost od apartheidu k demokracii
Silná vnitrostátní dojížďka i migrace za prací, zahraniční migrace pracovních sil, cestovní ruch

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník