Evropské Rusko

17 000 000 km2, 245 000 000 obyvatel
Obrovské zásoby nerostných surovin, obrovské vzdálenosti, nepříznivé přírodní podmínky
Těžba – ropa, plyn, železná ruda, uhlí, mnoho surovin se netěží
Východoevropská rovina – karelská jezerní plošina, baltská nížina, ladožské a oněžské jezero
Ural – rozděluje světadíly, obrovské množství surovin
Valdajská vrchovina – těžba hnědého uhlí, pramení Volha
Středoruská vrchovina – zlatý pás Ruska
Řeka Moskva – protéká Moskvou, kanálem spojena s Volhou
Moskva – třetina průmyslové výroby, okolo nečernozemní střed
Jižní Ural – těžba rud, metalurgie, průmysl
Sankt-Peterburg – průmysl, kultura, paláce
Povolží – důležitá doprava, elektrická energie
Černozemní střed – zemědělství
Sever – málo zalidněný, lesy, těžba dřeva
Mezi Volhou a Uralem – těžba ropy a plynu
Evropský jihovýchod – pastevci

Města

Rostov na Donu – průmyslové město, silný vliv Turků
Volgograd – hutě, stavba lodí
Astrachaň – v deltě Volhy, rybolov, jeseteři (kaviár), karakumské ovce
Novgorod – průmyslové trhy, lodě, auta

Moskva

Do 17.století druhé hlavní město Ruska
1812 vypálena při taktice spálené země proti Napoleonovi
1941 Hitler na předměstí Moskvy, Moskva podminována
Kreml – hrad, 19 obranných věží, pochovány význačné osobnosti, uvnitř parlament a vláda
Mausoleum V.I.Lenina – turistická atrakce
Mchat – národní divadlo
Rudé náměstí, chrám Vasila Blaženého
Metro – jedno z nejstarších, nejhonosnějších, nejdelších
Lužniky – sportovní areál

Sankt-Peterburg

Řeka Něva, na ostrovech (700 mostů)
Široké prospekty – hotely, banky, divadla
Zimní palác – sídlo císařů
Ermitáž – muzeum umění
Jantarová komora – sál z jantaru (dnes jen replika)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník