Evropská integrace

Myšlenka jednotné Evropy již za Jiřího z Poděbrad
Po světových válkách snaha obnovit ekonomiku
Vznik Beneluxu – obchod bez cla
1949 RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) – politicky motivovaná obnova
Strach ze SSSR, snaha zabránit komunistickým převratům
Konkurence východ-západ – studená válka (Rusko, USA)
1957 EHS (Evropské hospodářské společenství) – Francie
1958 ESVO (Evropské společenství volného obchodu) – Velká Británie
1973 ES (Evropské společenství) – spojení EHS a ESVO
1992 Maastrichtská smlouva – vznik EU (Evropská unie)
1993 EHP (Evropský hospodářský prostor) – EU + ESVO
2004 rozšíření EU do dalších států – zvyšování životní úrovně, podpora specializace, volný pohyb, kapitál, vzdělání, sjednocení právních norem, jednotná měna, tradice a zvyky

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník