Čína

Přes 1,4 miliardy obyvatel
22 provincií, 3 autonomní oblasti
Hospodářská reforma – 1985 poprvé soběstačná v potravinách
Dva velké zemědělské regiony, 2 až 3 úrody ročně
Citrusy, čaj, kaučukovník, cukrová třtina, ananas
Chov prasat a drůbeže, ovce, koni, velbloudi
Bourec morušový – hedvábí
Zásoby uhlí, železa, manganu, ropy, barevných kovů
Bavlna, tabák, sója, olejniny
Zaostalý průmysl, aby zaměstnali obrovské počty lidí v ruční produkci
Rozdíl mezi rozvinutým pobřežím a zaostalým vnitrozemím
Vytvořeny zvláštní ekonomické zóny, otevřené přístavy
Exportní oblasti kolem ústí řek
Období velkého skoku – komunistické experimentování (1958 – 1960), zhroucení, hladomor
Snaha Mao Ce-tunga dohonit během několika let hospodářsky vyspělé země
Velká proletářská kulturní revoluce (1966 – 1976) – podobné cíle, kolaps hospodářství
Hospodářská reforma – postupné rozvíjení
Vysoký přirozený přírůstek obyvatelstva – kampaň za jednodětné rodiny
55 národnostních menšin a etnik
Řízená ekonomika – zakládání podniků, snaha lákat zahraniční kapitál
Písmo až 80 000 znaků, psáno zprava doleva
Tři soutěsky – přehrada, jedna z největších elektráren světa
Kosmická a jaderná velmoc, nejpočetnější armáda

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník