Černá Afrika

Nejchudší země světa
Překážky hospodářského rozvoje – hladomor, nemoci, válečné konflikty
Podpora postižených zemí – mezinárodní organizace
Jednostranná orientace ekonomiky na těžbu nerostných surovin
Rostlinná výroba – rolnictví a pastevectví, plantáže, podzemnice olejná, kakao, káva, ovoce
Vnitřní diferenciace subsaharské Afriky – vliv přírodních a ekonomických podmínek
Sahel – přechodná oblast jižně od Sahary, mimořádné problémy
Západní Afrika – železné rudy, fosfáty, bauxit, ropa, káva, kakao, podzemnice olejná
Střední Afrika – kakao, palmový olej, rudy, diamanty, hydroenergetický potenciál, nemoci
Východní Afrika – nejméně vyspělá, káva, bavlna, koření, národní parky a rezervace

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník