Biosféra

Rostlinný obal země
Biogeografie – rozšíření rostlin a živočichů
Ekologie – nauka o životním prostředí
Biocenóza – společenstva, ustálený soubor rostlin a živočichů a vzájemné vztahy mezi nimi
Geobiocenóza – ekosystém, ustálený soubor rostlin a živočichů a jejich vztah k ŽP

Bioklimatické (vegetační) pásma

Ekvatoriální – 0 – 10°, 24 – 28°C, 1000 – 5000 mm srážek, vždy zelené tropické deštné lesy
Subekvatoriální – 10 – 20°, období vlhka a sucha, tropické střídavě vlhké lesy
Vnější tropický – 20 – 30°, 30 – 39°C v létě, 10 – 25°C v zimě, pod 100mm srážek
Subtropický – 30 – 40°, savany, polopouště, pouště, vždy zelené tvrdolisté lesy a křoviny
Mírný – 40 – 50°, stepi, lesostepi, lesy mírného pásu, listnaté lesy, smíšené až jehličnaté lesy
Subarktický – 50 – 66°, lesotundra, tundra
Arktický – pod 0°C, 100 – 200mm srážek, polární mrazové pustiny, trvale zaledněné krajiny

Výšková stupňovitost

Nížiny – do 200m n.m., listnaté lesy (lužní lesy)
Pahorkatiny – 200 – 500m n.m., duby, habr
Vrchoviny – 500 – 1000m n.m., buk, jedle
Horské krajiny – 1000 – 1200m n.m., buk, jedle, smrk
Hranice lesa (v ČR) – 1200 – 1800m n.m.
Subalpinský stupeň – 1800 – 2000m n.m., smrk, borovice, pastviny
Alpinský stupeň – 2000 – 2200m n.m., plazivé druhy vrb
Subnivální stupeň – 2200 – 2500m n.m., mechy, lišejníky
Nivální stupeň – nad 2500m n.m., sněžná čára

Vliv člověka

Zmenšuje erozi
Výsadba protipouštních pásů
Větrolamy
Zavádí nové druhy rostlin
Špatná orba
Špatná závlaha (zasolování)
Odvodňování
Kyselé deště

Rybolovné oblasti

Na střetu studených a teplých mořských proudů
Británie – Norsko – Island
Falklandy
Galapágy
Nový Zéland
Ochotské a Japonské moře
Západní Austrálie

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník