Benelux

Belgie, Nizozemsko, Lucembursko
Konstituční monarchie, demokratické státy
Národnostní menšiny
Důležité přístavy, doprava po moři
Oceánské klima, rovinatý terén
Zemědělsky a průmyslově vyspělé, export a obchod

Belgie

Vznik na základě dohody
Národnostní problémy mezi Vlámy (56%, na severu) a románskými Valony (42%, na jihu)
Antverpy – významný přístav, dopravní systém
Lutych – oceánský, strojírenský průmysl
Ardeny – historicky významné
Bruggy – lázně, krajky, brusírna diamantů
Oostende – přístav, lodě, rybolov
Waterloo – významná bitva, Napoleon
Textilní, potravinářský, strojírenský, chemický průmysl
Atomové elektrárny, plyn
Zásoby uhlí, dovoz ropy

Nizozemsko

Vodní plochy zabírají téměř 20% území, nížina a vápenná plošina
Více jak dvě třetiny území pod hladinou moře
Polovina rozlohy, ale téměř 17 milionů obyvatel – velká hustota zalidnění, urbanizace
Obrovské sepětí s mořem – neustálý boj, mořeplavba (kolonie), obchod, zisk půdy
90% Holanďané, menšiny (Frísové, Vlámové, muslimové)
Katolíci a kalvinisté
Intenzivní zemědělství – rodinné farmy, obiloviny, máslo, vejce, sýry
Pěstování květin – tulipány (z Persie), skleníkové hospodářství
Moderní průmysl – 4/5 export, vývoz plynu, výroba oceli, železa, barevných kovů
Elektronika, chemie, doprava, potravinářství
Doprava – přirozený přístav, ropné terminály
Amsterodam – hlavní město, přístav, DFA (broušení a obchod s diamanty), muzea
Rotterdam – přístav, rafinerie ropy a chemické závody
Haag – sídlo vlády, parlamentu, mezinárodní soudní dvůr
Usselmerské jezero – přehrazeno, získaná půda na úkor moře, vysoušení
Wattové moře – velice mělké, zamezení zasolování, doprava
Delta plán – zesplavnění Antverp, nový kanál z Amsterodamu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník