Atmosféra

Vzdušný obal Země

Význam

Nezbytná pro život
Ochrana před zářením a kosmickými tělesy
Reguluje teplotu
Probíhají děje počasí
Výměna hmoty a energie

Chemické složení

Dusík - 78,01%
Kyslík - 20,95%
Argon - 0,93%
Oxid uhličitý - 0,032%

Dělení

Troposféra - 9 - 18km, 90% hmoty atmosféry, tvorba počasí, teplotní gradient
Stratosféra - do 60km, 25 - 35km ozónová vrstva
Mezosféra
Termosféra
Exosféra

Počasí

Krátkodobý stav atmosféry
Meteorologie - zkoumá srážky, teplotu, vítr, tlak, oblačnost, sluneční záření
Amplituda - rozdíl teplot

Podnebí

Dlouhodobý stav atmosféry
Skleníkový efekt - ohřívání Zeměkoule, neumožnění zpětného vyzařování
Tání ledovců - zvyšování hladiny moře
Klimatologie - zabývá se podnebím (50 a více let)
Změny klimatu - vlivem rotace Země, slunečním zářením, složením atmosféry, sopečnou činností, pohyby litosférických desek, mořskými proudy, horotvornými pohyby
Činitelé - zeměpisná šířka, rozložení oceánu a pevnin, systém mořských proudů, obecný oběh atmosféry, nadmořská výška, vlastnosti zemského povrchu, činnost člověka
Klima - makroklima (celá Země), mezoklima (stát), mikroklima (město)
Radiační bilance - 1,94 cal/cm2/min, 42% se odráží pryč, 47% zajišťuje teplo
Veškerá energie - 99% do Slunce, 1% gravitace, termální, radioaktivní, biologické teplo

Fakta

Ztenčování ledovců - o 2% za 10 let
Vymírání živočichů a rostlin
Zrychlování oteplení
Přibývá chlor - 600% za 40 let
Prosazování trvale udržitelného rozvoje

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník