Asijské Rusko

80% rozlohy Ruska, větší než celá Evropa
Nedostatečná dopravní síť – málo využitelné možnosti
Silně poškozené životní prostředí
Řídce osídleno
Obrovské nerostné bohatství – všechny suroviny, těžko dobyvatelné, chybí investice
Modřínové porosty, močály, zmrzlá zem
Transsibiřská magistrála – nejdelší železnice světa, Moskva – Vladivostok (9298km)
Bajkalsko-amurská magistrála (BAM) – železnice, trochu severněji, kratší
Západosibiřská rovina – jedno z největších nalezišť ropy a zemního plynu
Kuzněcká černouhelná pánev (Kuzbas) – více zalidněná
Východní Sibiř – hornatá, těžba dřeva, uhlí, rud, drahých kovů, produkce elektrické energie
Dálný východ – strojírenství, těžba zlata, diamantů, rudy, při pobřeží rybolov

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník