Alpské země

Švýcarsko

Konfederace
Podnebí – silná kontinentalita, v kotlinách středomořský typ, oceánické
Jeden z nejvyšších HNP
Švýcarské banky – centra mezinárodního finančnictví
Cestovní ruch – alpská příroda a kvalitní služby, zdroj příjmů
Přes 50% kvalitních lesů, dobře obhospodařované a využité
Ekologicky šetrné hospodaření – udržování kulturní krajiny v horských a podhorských oblastech
Hydroelektrárny 60%, atomové elektrárny 40%
Rozvinutý a specializovaný průmysl – přesné strojírenství (hodinky), farmaceutická výroba
Průmysl nenáročný na suroviny, zhodnocení náročné práce
Levná vodní energie – výroba hliníku
Demokratické tradice – dlouhodobá neutralita
Kantonální uspořádání, nevelká armáda (domobrana), decentralizace moci, častá referenda
Nepříliš velká města, do 500 tisíc obyvatel
Důležitá města spojena přímo železničními tunely, dostupnost do jedné hodiny
V zemědělství 5% obyvatelstva – brambory, cukrová řepa, obilí
Převládání živočišné výroby – chov skotu na maso a mléko
Produkce mléka – malé produktivní farmy, sýry, kondenzované mléko, máslo, čokoláda
Jazykově různorodé – 64% němčina, 19% francouzština, 8% italština, 1% rétorománština
Nábožensky tolerantní – 46% katolíci, 40% protestanti, 12% ateisté
Vysoká ochrana před získáváním občanství přistěhovalců
Neusiluje o vstup do EU

Rakousko

1918 pozůstatek pokořeného Rakouska-Uherska
2. světová válka – součást poraženého Německa
1955 pod okupační správou spojenců – prohlášení neutrality
9 spolkových zemí, úřední jazyk němčina
Poválečná obnova – odtržení Východní Evropy, orientace na nové partnery
Po vzoru Švýcarska specializace na odvětví – lesní a dřevozpracující průmysl
Velký turistický potenciál, cestovní ruch – finanční prostředky
Malé farmy – údržba horské krajiny, ubytovací kapacita
Zemědělství – mléčné hospodářství, pšenice, kukuřice, krmné plodiny
Hutnictví – dostatek oceli, malý vývoz
Strojírenství a textilní průmysl, těžba magnezitu, vývoz kamenné soli
Levná energie alpských řek – výroba hliníku
Hydroelektrárny 75%, jaderné elektrárny zakázány
Import – suroviny pro průmysl, paliva, stroje, potraviny
Export – hliník, stroje, mléčné výrobky, sůl, papír, buničina
Metropole Vídeň – dominantní postavení v průmyslu, administraci a službách, křižovatka historických dopravních koridorů, aglomerace
Linec – průmyslové město, největší přístav na Dunaji
Innsbruck – středisko zimních sportů
Salzburg – na řece Salzach, při hranici s Německem

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník