Základy logiky

Zkoumá zákonitosti správného myšlení (uvažování), jeho struktury a formy
Pomáhá poznávat a popisovat svět, protože se svět chová logicky
Logos (řecky) – pojem, řeč, zákon
Základ většiny vědních oborů
Precizuje (zpřesňuje) myšlení – důkaz sporem, chyby v argumentaci
Pravda – věcná (ontologická, určuje stav věcí) a logická
Logika umí pravdu udržet, zacházet s ní, ale neumí pravdu vymyslet nebo ověřit
S pravdivým tvrzením pracujeme jako s pravdivým, i když není pravdivé
Chronologické dělení logiky – klasická a moderní (rozvoj ve 20. století)
Nástrojové dělení logiky – formální a neformální (jazyková)
Neklasické logiky – kvantová, intuicionismus
Indukce – z částí pozorování vytvořím závěr, který vše shrnuje a ještě něco přidává
Dokonalá (úplná) indukce – vyjmenovat všechny členy množiny, závěr je platný
Nedokonalá indukce – jediný důkaz proti vyvracuje všechny důkazy pro
Dedukce – na základě teorie, od níž se odvozují další tvrzení
Používáme symboly nebo slova (věcný, ale i dramatický, formální a podtextový význam)
Zajímáme se o smysl výroků – hlavním přirozený smysl slova
Denotát – smysl výroku, jeden, ale častěji více, až nekonečně mnoho denotátů
Predikát – společný smysl několika denotátů

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník