Vývoj jedince

Prenatální období - do narození, vývoj plodu
Novorozenecké období - první měsíc, kontakt s matkou
Kojenecké období - první rok, rychlý rozvoj, kontakt i s ostatními okolo
Batolecí období - do 3 let, rozvoj specifických forem komunikace
Předškolní věk - do 7 let, kooperativní konstruktivní hry, řeč
Mladší školní věk - do 12 let, rozvoj myšlení a sociálních vztahů
Pubescence (puberta) - do 15 let, biologické, psychické i sociální změny
Adolescence - do 20 let, osamostatňování od rodiny, volba povolání
Časná a střední dospělost - do 40 let, plná realizace pracovní činnosti, manželství
Pozdní dospělost - do 60 let, změna rodinných vztahů, vrcholný profesní vývoj
Stáří - změna sociálního zařazení, povahových rysů

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník