Úvod do náboženství

Teologie – nauka o bohu
Religionistika – nauka o náboženstvích
Dogma – princip náboženství, sdílená neochvějná pravda
Nevěřící – nevěří v žádné dogma
Ateista – bezbožník, neuznává nic
Něcista – něco tam nahoře je
Heretik – kacíř
Sekulární země – oddělení státu od církve

Citáty

„Bože, žádný Bůh není.“ malíř Vincent van Gogh
„Bůh není nic než závan dechu a všechno, co si člověk představí.“ heretik Menocchio
„Žádný bůh není, jen psi zuby cení.“ textař Petr Fiala
„Vytvoření kategorie božstva, boha či Boha je jedním z nejvýznamnějších lidských výtvorů.“ filosof O. A. Funda
„Stvořil jsi nás a neklidné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě, Bože.“ teolog Tomáš Akvinský

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník