Tržní ekonomika

Trh – prostor střetu poptávky a nabídky, dochází zde ke směně zboží
Odborně trh označován jako společenské uspořádání směny
Cena – peněžní částka, kterou je kupující ochoten zaplatit za dané zboží a za kterou je prodávající ochoten dané zboží prodat
Poptávka – souhrn zamýšlených nákupů, které chtějí kupující uskutečnit za určité ceny
Nabídka – souhrn zamýšlených prodejů, které chtějí prodávající uskutečnit za určité ceny
Střetávání poptávky s nabídkou – rovnovážný bod (jen výjimečně, blížení rovnovážné ceně)
Domácnosti – přicházejí na trh nakupovat statky a služby, nabízí svou schopnost pracovat
Podniky – přicházejí na trh se zbožím (chtějí prodat se ziskem), nakupují potřeby k podnikání
Stát – nakupuje a prodává, ovlivňuje trh, stanovuje podmínky
Trh zboží – trh statků a služeb, střet nabídky a poptávky po zbožích a službách
Trh práce – střet nabídky práce a poptávky po práci
Tržní mechanismus – tržní chování všech subjektů trhu
Soukromé vlastnictví majetku – vlastníci najdou způsob využití, který jim přinese užitek
Cenový systém – co, jak a pro koho vyrábět, změny podle poptávky a nabídky
Konkurence – prospěch pro všechny, dostupnost zboží
Přerozdělování – vlivem nevyváženosti (výsledků, místa, sortimentu, rozpočtu)
Směna – oběh (peněz, zboží, pracovní síly)
Funkce státu – stabilizační (vyrovnává negativní dopady), alokační (minimalizace geografické nerovnoměrnosti), přerozdělovací, legislativní (právní předpisy)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník