Svoboda, svědomí

Svoboda – nutná podmínka i hodnota k naplnění morálních citů
Mezilidské vztahy – soužití rovnoprávných individuí společně rozhodujících společné záležitosti a chránících soukromí jednotlivce
Svoboda vůle – vnitřní schopnosti volit z více možností
Vnitřní svoboda – ztrácí smysl bez možnosti realizovat se
Vnější svoboda – vnější podmínky života
Svoboda jako základní podmínka mravní zodpovědnosti
Nerovnost vlastnictví příčina ztráty svobody
Bez svobody by neexistovala morálka
Svoboda jako nutnost – existencialisté
Svoboda vůle – možnost lidi přát si, co chtějí, aniž se zamýšlejí nad příčinou
Morální odpovědnost – za každé naše rozhodnutí
Kolektivní vina – zodpovědnost i za činy druhých, na kterých se podílíme (nepřímo)
Svědomí – vnitřní hlas hodnotící jednání člověka, osobní přesvědčení
Výčitky svědomí – uvědomění rozporu s přijatými normami

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník