Světová ekonomika

WTO

Světová obchodní organizace
Založena v roce 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT)
Podpora fungování mezinárodního obchodu
Nestranné urovnávání sporů mezi vládami
Organizace obchodních jednání
153 členských států
Konference ministrů – nejvyšší orgán, schůze jednou za dva roky
Generální rada, Rada pro obchod se zbožím, Rada pro obchod se službami, Rada pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví, Sekretariát
Sídlo v Ženevě

CEFTA

Středoevropská zóna volného obchodu
Založena roku 1992
8 členských států
Příprava pro vstup do Evropské unie

NAFTA

Severoamerická zóna volného obchodu
Založena roku 1994
3 členské státy – USA, Kanada, Mexiko
Sídlo v hlavních městech států
Trh Severní Ameriky otevřený pro celý svět

GATT

Všeobecná dohoda o clech a obchodu
Vznik 1947
Snaha snížit cla a ostatní překážky

Mezinárodní měnový fond

MMF
Založen roku 1944
185 členských států
Sídlo ve Washingtonu D. C.
Podpora mezinárodní měnové spolupráce
Usnadňování rozšiřování a vyvážení růstu mezinárodního obchodu
Podpora devizové stability
Sbor guvernérů – v čele, přijímání nových členů, výše členských kvót
Zástupci – každý guvernér má zástupce

IBRD

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
Světová banka
Původně snaha napomáhat válečné obnově hospodářství
Ekonomické analýzy a srovnání
Úvěrování zemí třetího světa
Zpracování rozvojových strategií

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník