Stát

Organizované společenství lidí, žijících trvale na určitém ohraničeném území
Náležitosti – státní aparát, ohraničené území, občané, ozbrojená moc, právní subjektivita
Vyšší samosprávné území celky – obec, okres, kraj, oblast, …
Státní suverenita (svrchovanost), nejvyšší státní moc
Stát není podřízen žádnému vyššímu orgánu

Vznik státu

Nevědecké názory – legenda s psychologickým efektem, bohové
Vědecké názory – mocenské (střet kultur), organické (přirozený vývoj), konsenzuální (dohoda)
Prvotní tvoření státu – po usazení kočovného kmene na určitém území
Druhotné tvoření státu – po celou dobu vývoje lidské společnosti, často válkami a revolucemi
Funkce – bezpečnostní, zdravotní, sociální, ekonomická, kulturní, vzdělávací
Nově vzniklý stát může vstupovat do právních vztahů s jinými státy
Pokud má potřebné náležitosti, je uznán za způsobilý samostatný subjekt mezinárodního práva
OSN (Organizace spojených národů), EU (Evropská unie), Organizace amerických států

Formy státu

Demokratická forma vlády – přímá (jen idea) a zastupitelská (prvky z přímé)
Nedemokratická forma vlády – vládne skupina nebo jednotlivec (monarchie, diktatura)
Demokratický režim – trojí dělba moci, nejdůležitější funkce volené a omezené časově, občané mají možnost podílet se na moci, tržní hospodářství, individuální svoboda
Nedemokratický režim – chybí prvky demokratického režimu
Unitární územní členění – jednotné
Složené územní členění – federace (částečně samostatné) a konfederace

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník