Společenské vědy

Soubor 9-10 disciplín zabývajících se člověkem jako myslícím a společensky žijícím tvorem
Vytýká se jim, že jsou málo praktické, ale pro člověka jsou užitečné
Jsou to vědy, protože se dají ověřit a po objevu to platí obecně
Psychologie - jak cítí, vnímá, myslí, pamatuje si
Sociologie - vztahy s ostatními (rodina, skupiny, menšina)
Politologie - organizace lidských společností
Právo - zákony (vznik a význam)
Etika - správné jednání, chování
Estetika - působení člověka na okolí a naopak
Etiketa - zásady slušného chování
Filozofie - teorie o otázkách světa

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník