Sociologie

Nelze ji přesně vymezit
Hlavní typy sociálního myšlení - paradigmata
A. Comte (1798 - 1857) - vynálezce slova sociologie
H. Spencer (1820 - 1903) - spoluzakladatel sociologie
K. Marx (1818 - 1883) - uspořádání společnosti na 2 třídy
E. Durkheim (1858 - 1917) - sociologie jako specifická zkušenost
V. Paret (1848 - 1923) - sociologie jako vědecko-experimentální věda
M. Weber (1864 - 1920) - teorie sociálního jednání
G. Simmel (1858 - 1918) - předchůdce postmodernismu
I. A. Bláha (funkcionalismus), J. L. Fischer (strukturalismus), J. Král (positivismus), E. Chalupný (systematická sociologie)
0. Fáze - protosociologie, nezakládá se na vědeckém základě
1. Fáze - období velkých teorií
2. Fáze - velké výzkumy, praxe
3. Fáze - to nejlepší z předchozích fází

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník