Sociální stratifikace

Rozvrstvení společnosti
Vždy dochází k přirozenému rozvrstvení, neexistuje rovnost
Rovnost – ve společnosti ideální uskupení, ale prakticky nedosažitelná a nežádoucí
Částečná rovnost – náboženství (všichni rovni před Bohem)
Vertikální rozvrstvení – majetek, vzdělávání, profese
Horizontální rozvrstvení – věk, zaměstnání
Síťové rozvrstvení – spojením vertikálního a horizontálního, absolutní a relativní poloha

Typy sociálních stratifikací

Kasty – postavení dáno od narození, člověk ho nemůže ovlivnit nebo změnit
Stavy – plnoprávní a neplnoprávní občané
Třídy – dělníci, rolníci, pracující inteligence
Vrstvy – malé rozdíly mezi vrstvami, více vrstev, člověk může lehce změnit své postavení

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník