Sociální skupiny

Části společnosti
Každý jedinec součástí i několika skupin
Velikost skupiny – malá (rodina) a velká (národ)
Stabilita skupiny – stabilní (rodina) a nestabilní (účastníci zájezdu)
Stejnorodost skupiny – stejnorodé (jedinci stejné znaky, věk, pohlaví) a různorodé
Původ – přirozený (rodina) a umělý (jedinec není důležitý pro funkčnost skupiny)
Podmínky – vztahy jednotlivých členů, společný zájem nebo cíl, musí spolu komunikovat
Pokud nejsou podmínky splněné vytvářejí se zvláštní druhy skupin
Náhodná skupina – agregát
Referenční skupina – ovlivňuje i lidi mimo skupinu, chování lidí závisí na jejich budoucnosti
Každá skupina má svoji vnitřní strukturu – obecná struktura (vzniká přirozeně – vůdce), speciální struktura (vzniká v závislosti na prostředí – odměny)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník