Sociální role

Jedinec prošel socializací (vliv okolí, vztahy s ostatními)
Socializace - neverbální (0-2 roky), nápodoba (2-3 roky), identifikace (14 let), sebe-... (dospělost)
Od 14 let hraje jedinec i několik sociálních rolí
Dobrovolné role (rodič) a nucené role (dítě)
Individuální role (dítě) a skupinová role (sportovní tým)
Nadřízená a podřízená role
Role se vylučují (dítě a rodič) nebo prolínají (rodič, zaměstnanec, trenér)
Sociální status (postavení ve společnosti) je závislý na rolích
Faktory - věk, pohlaví, vzdělání nebo zaměstnání, zájmy, záliby, rodiče

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník