Právo

Soubor předpisů, kterými se řídí a organizuje život lidské společnosti
Snaha uspořádat ve státě vztahy mezi lidmi
Výhody – jistota, stabilita, spojnice mezi minulostí, přítomností a budoucností
Subjektivní – požadavek na právní předpis
Objektivní – předpis, který řeší problematiku
Pozitivní – systém vytvořen lidmi úměrně podle situace
Přirozené – zákony jsou nutné takové, jaké jsou

Descendenční teorie

Sestupná hierarchie
Pokud má právo přinášet užitek, musí mít systém, dohlížení na přesnost
Zákonné předpisy – ústava, ústavní zákony, zákony, zákonná opatření
Podzákonné předpisy – vládní nařízení, vyhlášky ministrů, vyhlášky nižších orgánů

Právní vědomí

U každého občana státu se předpokládá jistá úroveň znalosti zákonů
Před zákonem jsou si všichni rovni (i státní složky)
Ke každému případu se přistupuje individuálně
Dodržování předpisů je vynutitelné státem
Ve všech státech existují věkové kategorie způsobilosti (15 a 18 let)

Právní vztahy

Vazby mezi třemi stranami
Účastníci – právnické nebo fyzické osoby
Právnická osoba – firma, uměle vytvořená, trestní odpovědnost nese fyzická osoba (zástupce)
Fyzická osoba – člověk, narozen, trestní způsobilost od 18 let
Obsah – práva a povinnosti účastníků
Předmět – účel, kvůli kterému vztah vznikl

Právní skutečnosti

Objektivní události – samovolné, přirozené, neovlivnitelné (smrt)
Subjektivní právní úkony – lidskou činností, záměrné nebo nezáměrné

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník