Politické strany

Vznikají od 19.století – v Anglii dobrovolné spolky lidí
Dobrovolné sdružení občanů s politickými cíly
Občanské sdružení zaregistrováno ministerstvem vnitra
Potřebná podpora tisíce spoluobčanů, věk nad 18 let, nepříslušnost žádné jiné straně
Předložení stanov – demokratický charakter
Program – říká jak řešit společenské otázky, odlišuje jednotlivé strany, připoutává voliče
Pravice – odpovědnost a aktivita na jednotlivci (placení poplatků, ale snižování daní)
Levice – odpovědnost nese stát (neplacení poplatků, ale vyšší daně)
Střed
Pluralita politických stran – utkávají se, kontrolují, společný výsledek
Funkce – program (souhlas a nesouhlas), výroba politiků, vláda, aktivizace občanů
Extremismus – proti státu, nerealizovatelné, totalita, pravice (fašismus), levice (komunismus)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník