Peníze

Zvláštní druh zboží, žádná prakticky využitelná vlastnost
Dříve peníze nebyly – naturální směna zboží za zboží
Komoditní peníze – nějaký druh zboží, ekvivalent hodnoty (plátno, dobytek), snadnější směna
Drahé kovy – v přírodě přiměřeně, snadná manipulace, uchování hodnot
Bankovky – poukázka na zlato
Státovky – nyní, ručí za ně stát, nejsou kryté zlatem
Míra hodnot – porovnávání hodnot statků a služeb, míra ocenění ostatních služeb a majetku
Prostředek směny – schopnost zprostředkovat a usnadnit směnné akty
Uchovatel hodnot – uchování hodnot v čase, možnost použít v budoucnu

Cenné papíry

Musí být hmotný doklad
Někdo, někomu, něco dá
Nárok vlastníka či osoby v cenném papíru vůči tomu, kdo tento cenný papír vystavil
Úrokové (úvěrové) – dluhopisy (obligace, právo na splacení uvedené dlužné částky a právo na vyplacení pevně dohodnutého výnosu)
Výnosové – akcie, dávají práva (spolurozhodovat, podílet se ziskem, zisk na jednu akcii)
Akcie – kmenové (bez zvláštních práv či omezení), prioritní (omezení rozhodovat), zaměstnanecké (pouze pro zaměstnance společnosti případně i důchodce)
Neúročné – šeky, směnky, losy, sázkové kupony
Směnka – vlastní (sám zaplatí směnečnou sumu), cizí (třetí osoba zaplatí směnečnou sumu)

Burzy

Využívají obchodovatelnosti cenných papírů
Zvláštní trhy, organizované podle přesně stanovených pravidel
Také instituce, která činnost burzy zabezpečuje
Místo pravidelného shromažďování osob, organizovaného zvláštním způsobem na předem určeném místě a v předem stanovené době, kde se obchoduje podle zvláštního zákona a burzovních předpisů
Peněžní burzy – obchod s cennými papíry, s devizami nebo s valutami
Burzy zbožové (komoditní) – obchod se zbožím, které má standardní a srovnatelnou jakost
Burzy lodního prostoru – obchod s lodním prostorem
Makléři – zprostředkovatelé obchodů s cennými papíry na burze
Banky – obchodují na svůj účet, anebo účet klienta
Brokeři – obchodují svým jménem, ale na účet klienta
Dealeři – obchodují svým jménem a na svůj účet
1993 obnovena činnost Burzy cenných papírů Praha (BCPP)
Existují i mimoburzovní trhy s cennými papíry

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník