Obory psychologie

Chování - projev psychiky viditelný navenek
Prožívání - vnitřní složitý proces
Jednání - projev navenek projevený až po dlouhém pozorování
Tyto složky popisuje, zkoumá, pokouší se je předpovídat a snaží se řešit a ovlivňovat potíže

Základní (teoretické) obory

Obecná psychologie - obecně platné zákonitosti
Psychologie osobnosti - zabývá se jedincem a jeho odlišnostmi
Sociální psychologie - malé a velké skupiny
Vývojová psychologie - otázky psychiky
Psychopatologie - patologické prožívání jedince
Srovnávací psychologie - srovnává poznatky z psychologických disciplín
Psycholingvistika - vztah mezi myšlením, řečí a jazykem

Aplikované (praktické) obory

Klinická psychologie - prevence a terapie duševních chorob
Psychologie práce - vnitřní a vnější podmínky pracovního procesu
Pedagogická psychologie - výchova a vzdělávání, rozvíjení člověka
Forenzní psychologie - chování a prožívání lidí v situacích regulovaných právem
Psychologie sportu, umění, vojenská, politická, ekonomická, obchodu, reklamy, dopravy, životního prostředí, poradenská, ...

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník