Obchodní společnosti

Společnost s ručením omezeným

spol. s. r. o.
1 – 50 společníků
Základní kapitál 200 000Kč
Valná hromada, statutární orgán, dozorčí rada

Veřejná obchodní společnost

v. o. s. nebo Název a spol.
Nejméně 2 společníci, fyzické i právnické osoby
Žádný základní kapitál
Každý jednotlivec jedná za společnost a zodpovídá za závazky společnosti
Všichni členové ručí celým svým majetkem
Zákaz konkurence

Komanditní společnost

k. s. nebo kom. spol.
Žádný základní kapitál, ale předpokládá se zajištění 20 000Kč
Komanditisté – ručí do výše vloženého vkladu
Komplementáři – ručí celým svým majetkem

Družstvo

5 fyzických nebo 2 právnické osoby
Neuzavřené společenství – dobrovolnost vstupu, rovnost
Základní kapitál 50 000Kč
Členská schůze – alespoň 1 za rok, ustanovuje představenstvo, rozhoduje
Představenstvo – řídí běžnou činnost družstva
Předseda – zákaz konkurence
Družstvo ručí celým svým majetkem
Nedělitelný fond – v případu ztrát
Kontrolní orgán (komise) – dohlíží

Akciová společnost

1 právnická osoba, nebo 2 a více fyzické
Základní kapitál 2 000 000Kč
Kapitál rozdělen na stejné podíly – akcie
Akcionáři skupují akcie, podle počtu akcií právo hlasů ve společnosti
Valná hromada – shromáždění akcionářů
Představenstvo – řídí společnost, alespoň 3 členové
Dozorčí rada – dohlíží a kontroluje, alespoň 3 členové

Státní podnik

Založen státem nebo organizační jednotkou
Vznik zakladatelskou listinou
V čele ředitel
Dozorčí rada, představenstvo, statutární orgán – kontrolní orgány
Majetek patří státu
Např. Česká Pošta, Lesy ČR, Letiště Praha

Národní podnik

Oficiální označení právní formy státních podniků do roku 1988
Po revoluci transformován na státní podnik nebo privatizován
Např. Budějovický Budvar

Rozpočtové organizace

Neřadí se mezi obchodní společnosti
Nejsou výdělečnými podniky
Nehospodaří samostatně, ale hospodaří s velkými částkami (ze státního rozpočtu)
Přidělení peněz na celý rok dopředu v souvislosti s vytvářením státního rozpočtu
Hospodaření vyrovnaně, s přebytkem (vrací nebo si nechá) nebo se schodkem (žádá o další)
Např. škola, ústav sociální péče, léčebné ústavy

Příspěvkové organizace

Podobné rozpočtovým organizacím
Peníze dostanou zpětně po vyúčtování
Dvojí financování – vlastní výdělek, státní rozpočet (pouze vyrovnání nákladů)
Např. kino, divadlo, muzeum

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník