Morálka, mravnost

Náboženské systémy – postava autoritativního zákonodárce
Filozofické systémy – přirozený řád světa
Vědecké systémy – opírají se o teorii her nebo evoluční biologii
Lidské společenství není homogenní
Postmoderní perspektiva – vyvrácení doktríny o absolutním dobru
Morální norma – požadované pravidlo jednání
Morální normy předpokládají samostatně a kriticky myslícího člověka
Morální hodnoty – ideální cíle lidského jednání
Hodnoty samy o sobě, nebo hodnoty pro člověka
Emancipace – osvobozování člověka od všech forem útlaku

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník