Mezinárodní vztahy

Akademická disciplína
Snaží se nalézt bezpečnější a efektivnější prostředky organizace vztahů mezi lidmi, společnostmi, vládami a ekonomikami
Související obory – geografie, historie, lingvistika, etnografie
Oborem politologie a zároveň politologie oborem mezinárodních vztahů
Subjekty mezinárodních vztahů – suverénní státy, mezinárodní organizace
Formy vztahů – dohoda (smlouva), mezinárodní organizace
Diplomacie – obor, disciplína, umění vyjednávat
Diplomatické funkce – vyslanec, velvyslanec, konzul, atašé
Česká zahraniční politika – ministr zahraničních věcí, prezident, premiér, zahraniční výbor
Rezoluce – řešení, rozhodnutí, které přinutí stát změnit svůj postoj
Sankce – trestní postih
Bojkot – typ sankce, určité znevýhodnění
Integrace – začlenění do organizace

OSN

Nástupnická organizace Společnosti národů
Založena 26. 6. 1945
Cíl – udržení světového míru
Československo jako jeden ze zakládajících států
Nejglobálnější mezinárodní organizace (otevřená, obecná)
192 členských států
Valné shromáždění – velvyslanci členských států, aktuální problémy, nezávazné rezoluce, schvaluje rozpočet, přijímá nové členské státy, volí reprezentaci
Rada bezpečnosti – stálé (5) a nestálé (10) členské státy, závazné rezoluce, organizuje mírové mise (pozorovatelská, mírová, bojová)
Generální tajemník – reprezentuje organizaci, formuluje aktuální cíle
Poručenecká rada, Hospodářská a sociální rada

NATO

Severoatlantická aliance
Založena 4. 4. 1949 Washingtonskou smlouvou
Cíl – udržení světového míru, zamezení šíření komunismu
26 států, od roku 2010 (Chorvatsko a Albánie) 28 států
Česká republika členem od března 1999
Generální tajemník – reprezentuje, zprostředkovává vztahy
Rada NATO – každý stát reprezentován jedním velvyslancem

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník