Judaismus

Menora - židovský sedmiramenný svícen používaný v průběhu roku
Šábes – každotýdenní svátek
Pentateuch (Tóra) – pět knih Mojžíšových, základ Starého zákona
Jom Kipur – svátky smíření, omluva za své chyby, odpuštění
Sefardé – židé usedlí na Pyrenejském poloostrově
Aškenázové – židé žijící ve střední Evropě
Pesach – svátek vyvedení židovského národa z Egypta (období Velikonoc)
Košer – strava pro židy rituálně čistá
Jarmulka (Kipa) – tradiční mužská židovská pokrývka hlavy
Rabín – představený náboženské židovské obce
Mikve – židovská obřadní koupel
Hebrejština, Aramejština – starobylé semitské jazyky, napsaný s jejich pomocí Starý zákon
Jidiš – jazyk používaný židovskou komunitou
Diaspora – rozptýlení židovského národa do celého světa

Postavení ve společnosti

Ghetoizace – vyčlenění menšiny do ghetta
Segregace – oddělení, potlačení práv menšiny
Separace – oddělení, rozčlenění podle příslušnosti
Decimace – likvidování menšiny
Asimilace – přizpůsobení menšiny většině
Integrace – začlenění menšiny mezi většinu
Eugenika – věda zabývající se geny, získání čisté rasy

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník