Islám

Monoteistické náboženství
Vznik v první čtvrtině 7. století (622 n. l.)
Prorok Muhammad (Mohammed) – ze starobylého rodu, nepatřil mezi boháče
Zjevení anděla – vyprávěl mu o Bohu (Alláh)
Po jeho smrti (okolo 630 n. l.) rozdělení – Sunnité a Šíité
Sunnité – až 90%, Korán zákonem, Abú Bakr, 4 školy (Hanafi, Maliki, Shafíi, Hambali)
Šíité – Strana Alího, Alí ibn Abú Tálib
Posvátná kniha Korán, rozdělena na súry (verše)
Uma – náboženská a světská obec islámu
Ženy – chodí zahaleny (oděv Burga), do svatby panny, podřízeny muži, omezení práv

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník