Hinduismus

Indické národní náboženství
Základní principy v Brahmánské víře
Polyteistické náboženství
Nauka o osvobození
Samsára – koloběh zrození a umírání (oceán existence), převtělování, stěhování duší
Karman – čin, skutek, osud
Nirvana – osvobození ze Samsáry
Brahmán – neuchopitelný princip, stvořitel
Višna – bůh, udržovatel života
Šiva – bůh bořitel, ničitel
Krišna – inkarnace Višny, bůh života a radosti

Kasty

Páriové – nedotknutelní, mimo společnost
Šúdrové – sluhové
Vajšové – svobodní lidé
Kšátriové – regionální vůdci, vysoce postavení vojáci
Brahmáni – duchovní a světská knížata

Staroorientální myšlenkové proudy

Orientální nauky neoddělují filozofování od náboženství
Povaha myšlenkových kontemplací
Osové období vzniku filozofie, kolem 6. století př. n. l.
Sepětí s hinduismem
Védy – soubor spisů, vytvořené v dobách neznámých autorů
Véd – náboženské teologické vědění, fakticky jako příručka kněží
4 oddíly – mantry, bráhmany, aránjaky (lesní texty), upanišady

Upanišad

Tajné nauky
Učenec Šankara založil nauku védánta
Upa (blízko) + sad (sedět) – sedět blízko mistra
Výjimečnost lidí, zasvěcených do této nauky
Netvoří ucelený systém – kolem 100 upanišad
Teze – pochopení života jako strasti, odmítání smyslového a vnějšího
Brahma – modlitba, zaklínání, velká duše světa, která spočívá sama v sobě
V pravdě byl svět na počátku Brahma. Brahma stvořilo bohy.
Átman – dech, dýchání, vlastní já, tato bytost
Veškerenstvo je Brahma, avšak Brahma je Átman (duše) v nás.
Existuje jediná pravá jsoucnost – celek Brahma, v jednotlivých bytostech Átman

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník