Handicap

Tetraplegie – čtyři nehybné končetiny
Paraplegie – dvě nehybné končetiny
Pentaplegie – neschopnost pohybu, obtížné dýchání
Léze – přerušení míchy, čím výše a do větší míry, tím hůře
Míšní systém – termoregulace, ovládání močových cest

Neurózy

Nervové poruchy, dlouhodobý traumatický vliv
Úzkostné stavy – prožitek fyzicky a psychicky nepříjemného stavu
Emočně labilní typ – nestabilní emotivita
Fyzické neurózy – strach z věcí či situací, fobie
Obsedantně kompulsivní poruchy – vtíravé myšlenky a popudy
Depresivní neuróza – nechuť, sebeobviňování
Neurastenie – chronický únavový syndrom

Demence

Duševní poruchy, poškození mozku
Atroficko-degenerativní
Ischemicko-vaskulární
Symptomatická
Příčiny – geneticky vrozené, vlivem návykových látek, po nemoci, po úrazu, vysoký věk
Poruchy – krátkodobé paměti, úsudku, orientace, pozornosti, chování, schopnosti abstraktního myšlení, komunikace
Nesamostatnost, popletenost – problém pro celou rodinu
Neumíme léčit, lze pouze zpomalit
Alzheimerova choroba – zvýšená zapomnětlivost, plynulá, stadiální nebo ukončená

Psychózy

Duševní poruchy, poškození mozku
Atroficko-degenerativní
Ischemicko-vaskulární
Symptomatická
Příčiny – geneticky vrozené, vlivem návykových látek, po nemoci, po úrazu, vysoký věk
Poruchy – krátkodobé paměti, úsudku, orientace, pozornosti, chování, schopnosti abstraktního myšlení, komunikace
Nesamostatnost, popletenost – problém pro celou rodinu
Neumíme léčit, lze pouze zpomalit
Alzheimerova choroba – zvýšená zapomnětlivost, plynulá, stadiální nebo ukončená

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník