Filozofie

Filozofii nelze jednoznačně definovat, pochybování, přemýšlení, kladení si otázek
Filozofie si sama stanovuje předmět, cíle a metody svého poznání
Dlouhý vývoj, odrážení kulturních a společenských změn, zvláštní vztah k jiným vědám
Filozofie není pravá věda, je to jen umění, jazyk, není pro každého
Etymologicky – filein (milovat) a sofia (moudrost)
Věcně, obsahově – zabývá se zkoumáním věcí prostřednictvím rozumu
Metodologicky – základem údiv a pochybnost, cennější se ptát než dostávat řešení
Systematicky – poznávání světa řád, samo o sobě jedním ze smyslů bytí
Interdisciplinárně – blízko k filozofii etika, estetika, logika, sémiotika
Prakticky – historie filozofického myšlení, hledání odpovědí na osobní otázky, názor

Úvod do filozofie

Jsoucno – věci, reálné (nazírané smysly) a ideální (nehmotné, myšlené)
Bytí – abstraktum od jsoucna, pojednává o jsoucnu obecně
Pravda – otázka pravdivosti základním filozofickým problémem, logická a ontologická
Absolutno – nekonečno, Bůh, dochází až ke konci poznání
Filozofie zkoumá absolutno, řeší problémy s ním spojené, nebere jej jako odpověď
Absolutno není vyhrazené idealistům a nábožensky založeným myslitelům
Filozofové nejsou v rozporu s vírou, musí se s otázkou Boha nějak vyrovnat
Rozchod s náboženstvím ve vztahu k Bohu, pobožný člověk souhlasí s filozofickými závěry
Obecné a jednotlivé – problém části a celku, problém nadřazenosti
Kvantita a kvalita – popisujeme jimi svět, obecné a jednotlivé, celek a část, duch a hmota
Substance, akcident a jev – substance je podstata, poznání přístupná jevová složka věci

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník