Etika

Společenská věda, popisuje, hodnotí a třídí jednání a chování člověka
Schopnost rozeznávat (a konat) činy dobré a špatné
Etika – z řečtiny, správné jednání a současně název oboru
Morálka – z latiny, synonymum etiky, důraz na vůli jedince
Mravnost – ze staročeštiny, vyjadřuje pohled společnosti, nutí jedince se podřídit
Slušnost – není v oblasti etiky, náhražka v běžné řeči, řada neutrálních a negativních konotací
Chování – převážně nevědomá činnost založená na výchově, naučené
Jednání – uvědomělá činnost, vychází z vrozených předpokladů, dopad na společenské uplatnění a postavení, ovlivněno svědomím a charakterem člověka
Činy člověka – eticky neutrální, s etickým nábojem (dopad na druhé nebo čest člověka), s etickým nábojem, které nelze vyřešit či hodnotit
Nejjednodušší etické pravidlo – Co sám nerad, nečiň druhému!
Základ etiky – důraz na lidskou důstojnost, nedotknutelnost svobody, rovnost, spravedlnost, solidaritu, lidská práva
Etika nejen analyzuje, ale také pomáhá angažovat se
Deskriptivní etika – popisuje mravní jednání a hodnoty
Normativní věda o lidském jednání – co dělat pro důstojný a lidský život
Nemůže být neutrální – zaujímá stanovisko
Různé formy etiky ve světě – v základních otázkách se shodují (důstojnost, svoboda, práva)
Individuální etika – morální otázky jednotlivce
Sociální etika – společenství, společenské činnosti (rodina, politika, ekonomie, ekologie)
Teoretická etika – filozofické otázky etiky
Praktická etika – konkrétní situace, mravní jednání, aplikace mravních norem
Profesní etika – etické problémy jednotlivých oborů (novinářská, lékařská, podnikatelská)

Základy etiky

Každý čin posuzujeme individuálně, se všemi okolnostmi
Pravidla etického jednání a chování se mění s časem, místem, společenskou situací
Posuzujeme jinak činy dobrovolné a nedobrovolné, jinak posuzujeme čin dospělého a dítěte
Každý člen společnosti předpokládá u druhých znalost míry etiky a mravnosti
Etika a morálka nejsou dány objektivně, jsou zvykem, mění se
Morálka a etika se týká jen člověka – nevztahuje se na přírodní jevy, zvířata

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník