Demokracie

Démos (lid), kratein (vládnout)
Mýty – idealizace, udržitelnost, dokonalé uspořádání společnosti
Demokratická forma vlády – přímá, zastupitelská
Demokratické zřízení – jiné principy než forma vlády
Zásady (svobody) – liší se ve státech (trest smrti)
Stranická (sociální) – demokratické jednání na nižší úrovni než státní (na pracovišti)

Athénská

Již v 6.století př.n.l.
Dotváření v 18. a 19.století v Anglii
Přímá demokracie, zastupitelé (úředníci) i diktátor
Sokratův osud – příklad nesprávné demokracie – na základě odsouzen k smrti (360:140)

Demokratické rozdíly

Účast na veřejném životě bez žen, neplnoprávných občanů a otroků
Nebyla oddělena moc zákonodárná, výkonná a soudní
Obyvatelstvo do majetkových tříd, podle toho přístup k úřadům, právům i povinnostem
Další důvody – do rady pěti set se losovalo z občanů starších 30let

Americká

Nejlepší podmínky pro rozvoj demokracie
Liberalismus, duch nezávislosti, individualismus
Autonomní (nezávislá) vláda, ústřední moc má vymezené pravomoci
Rovnostářství – postaveno na materiálním základě
Blahobyt nemůže růst donekonečna
Majetek se bude koncentrovat, vznikne nová vládnoucí třída
Svoboda, rovnost a štěstí se budou vylučovat
Vrcholu společenské pyramidy mohou dosáhnout jen někteří (na úkor jiných)
Hrozí odcizení – ve společnosti zaměřené na hmotný úspěch jedince

Znaky

Společnost čistě občanská – ostatní jsou pracovní síla, občanství lze získat losem
Společnost založená na úspěchu (neúspěšní jako by nebyli)
Rovnostářství založené na majetku – rovni jsou si lidé stejně bohatí
Společnost je hodně decentralizovaná
Demokracie je chápaná jako jediné možné zřízení (je snahou ji vyvážet za hranice)
Kombinace s velmocenskými ambicemi (často s materiálním zájmem v pozadí)

Důsledky

Majetkové rozdíly
Příliv pracovních sil
Vysoká zločinnost
Volební výsledkové rozdíly pouze v řádu procent
Hospodářský úspěch, konzumní společnost
Trvalý systém dvou stran (Republikánská a Demokratická strana)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník