Definice

Definování – součást logiky, praktické využití zákonitostí logického myšlení
Postup – vysvětlujícím způsobem objasňujeme význam pojmu
Zásada definiční rovnosti (ekvivalence) – požadavek, na obou stranách rovnice stejný obsah
Zásada postižení podstatných znaků – o pojmu říkáme především to nejdůležitější
Zásada neužívání negativních znaků – definujeme vždy pozitivně
Zásada nedefinovat neznámé neznámým – nelze nahrazovat pojem nejasným vysvětlením
Zásada neužívat zabarvené pojmy – obrazy, metafory, básnické výrazy
Syntetická definice – pojem vykládáme použitím základních pojmů, dále je nevysvětlujeme
Analytická definice – pojem vysvětlujeme rozebráním jeho základních znaků, které uvádíme
Překladová definice – nahrazuje cizí slovo jiným (i cizím) slovem

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník